Peter Teffer

Freelance journalist en politicoloog @ Auteur

Peter Teffer is freelance journalist en politicoloog. Hij is auteur van het boek Dieselgate: hoe de industrie sjoemelde en Europe faalde. Tijdens het Nationaal Automotive Congres gaat hij in op de laatste nieuwsfeiten en op de autolobby in Brussel: hoe kon dieselgate ontstaan en hoe wist de autolobby de invoering van de nieuwe test te traineren? U wordt, als deelnemers van het congres, meegenomen in de wandelgangen van Brussel. Foto door: Geert Snoeijer