Ik wil mijzelf en één of meer collega’s inschrijven voor het congres, kan dat?

Dat is geen enkel probleem, de abonneekorting is echter alleen voor de abonneehouder gekoppeld aan het login profiel. De andere inschrijvingen zijn incl. een abonnement. Indien er binnen uw bedrijf meerdere losse abonnementen zijn, verzoeken wij u om de inschrijvingen vanaf het account van de deelnemer zelf te doen. Anders ontvangt u maar 1 keer korting.

Is het congres voor iedereen toegankelijk?

Nee, het congres is naast de primaire doelgroep ook toegankelijk voor toeleveranciers van de genoemde bedrijven. Echter, om de belangen van de sponsorpartners te beschermen geldt voor bedrijven die niet tot de primaire doelgroep behoren een maximum van twee toegangskaarten per bedrijf. Of een bedrijf tot de doelgroep behoort is ter beoordeling van Automotive. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

Wat is de primaire doelgroep van het congres?

Het Nationaal Automotive Congres 0.0 is primair bedoeld voor wholesale- en retailbedrijven in de autobranche. Bedrijven die tot de doelgroep behoren zijn dealers, onafhankelijke autobedrijven, schadeherstelbedrijven, bandenservicebedrijven, leasemaatschappijen en onderdelengrossiers.